Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 373 102
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 06.02.2017 - Phần mềm RCC

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về việc cập nhật đối với phần mềm RCC (Thiết kế cốt thép cột), để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Bổ sung tính toán kiểm tra Tỉ số nén (Hay lực dọc quy đổi)

Phiên bản mới đã bổ sung Kiểm tra tỉ số nén, giá trị bị hạn chế trong cột khi thiết kế theo TCVN 9386:2012

 

Bổ sung xuất dữ liệu về Tỉ số nén và Bảng tính kiểm tra cốt thép

Phiên bản mới cho phép xuất dữ liệu kiểm tra Tỉ số nén và Bảng tính kiểm tra cốt thép. Bảng tính kiểm tra cốt thép cũng tương tự như bảng thiết kế cốt thép nhưng có mục CHECK để thông báo đạt hay không đạt, phục vụ công tác thẩm tra.

 

 
Chia sẻ trang này: