Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 373 040
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 29.03.2017 - Phần mềm PFD 2015

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về đợt cập nhật ngày 29.03.2017 đối với phần mềm PFD 2015 (Phần mềm thiết kế móng cọc), để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Bổ sung phím tắt

Phiên bản mới được bổ sung thêm một số phím tắt để quá trình vận hành được thuận tiện hơn, bao gồm:

  • A: Phím tắt để gọi chức năng thiết kế sau khi chọn đài cọc (tương tự nút lệnh Thêm)
  • ESC: Phím tắt để bỏ chọn toàn bộ (tương tự nút lệnh Cls)

 

Sửa lỗi khi thiết kế đài cọc có chiều cao bé

Khi người dùng nhập giá trị chiều cao đài bé hơn 100, phần mềm thường gặp lỗi và sẽ không hoạt động bình thường. Phiên bản mới đã cập nhật bỏ qua lỗi này để tránh lỗi này

 

 
Chia sẻ trang này: