Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 373 064
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 10.04.2017 - Hiệu chỉnh Vật liệu

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về việc cập nhật đối với phần mềm RCC - RCBc - RCSc, để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Chức năng hiệu chỉnh vật liệu

Từ ngày 10/4/2017 các phần mềm RCC, RCBc và RCSc được nâng cấp thêm chức năng hiệu chỉnh vật liệu, với chức năng này, người dùng có thể chủ động thêm - bớt - hiệu chỉnh các đặc trưng của vật liệu Bê tông và cốt thép (tương tự với phần mềm KCS KTV

Để hiệu chỉnh vật liệu, người dùng có thể truy cập menu Thiết lập > Vật liệu ở trong mỗi phần mềm; hoặc chạy phần mềm KCS MAT Manager từ công cụ KCS Inside, đây là công cụ cho phép thiết lập vật liệu chung cho tất cả các phần mềm kể trên

 

 
Chia sẻ trang này: