Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 373 100
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 17.04.2017 - Phần mềm PFD 2015

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về việc cập nhật đối với phần mềm PFD 2015 (Phần mềm thiết kế móng cọc), để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Chức năng lưu và sử dụng lại các loại cọc đã khai báo

Khi các bạn điều chỉnh hoặc bổ sung một loại cọc, thông tin về loại cọc này sẽ được lưu vào thư viện. Nếu muốn sử dụng một loại cọc nào đó trong thư viện, bạn click nút lệnh Thư viện trong cửa sổ Khai báo các loại cọc

 

Bổ sung tổ hợp ENVE-G và ENVE-W khi xuất sang SAFE

Khi xuất dữ liệu sang SAFE, ngoài tổ hợp ENVE là tổ hợp bao (Envelop) của tất cả các trường hợp tổ hợp, phần mềm còn xuất thêm 2 trường hợp ENVE-GENVE-W với mục đích so sánh tải trọng đầu cọc với các trường hợp nêu trong tiêu chuẩn thiết kế móng cọc

  • ENVE-G: Envelop của các tổ hợp không bao gồm các tải trọng gió
  • ENVE-W: Envelop của các tổ hợp có bao gồm các tải trọng gió

Chức năng hiệu chỉnh vật liệu

Từ ngày 17/4/2017 phần mềm PFD 2015 được nâng cấp thêm chức năng hiệu chỉnh vật liệu, với chức năng này, người dùng có thể chủ động thêm - bớt - hiệu chỉnh các đặc trưng của vật liệu Bê tông và cốt thép.

Để hiệu chỉnh vật liệu, người dùng có thể truy cập menu Thiết lập > Vật liệu ở trong mỗi phần mềm; hoặc chạy phần mềm KCS MAT Manager từ công cụ KCS Inside, đây là công cụ cho phép thiết lập vật liệu chung cho tất cả các phần mềm kể trên

 

 
Chia sẻ trang này: