Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 373 056
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 25.04.2017 - Các phần mềm RCB, RCCd, RSC, RCCd, PFDe

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về việc cập nhật đối với phần mềm RCB, RCCd, RSC, RCCd, PFDe và các phần mềm thể hiện bản vẽ khác của KetcauSoft, để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Thay đổi kiểu thống kê cốt thép theo định dạng mới của phần mềm CTK

Kể từ ngày 25/7/2017, tất cả các phần mềm của KetcauSoft sẽ có thống kê theo định dạng mới của CTK; phần tổng hợp cốt thép có thể lựa chọn theo 2 dạng: tổng hợp theo từng đường kính; hoặc tổng hợp theo từng nhóm đường kính để phục vụ dự toán

Bổ sung thiết lập chung cho tất cả các phần mềm

Ứng dụng KCS Inside được bổ sung thêm công cụ quản lý thiết lập chung, bao gồm Kiểu tổng hợp thống kê cốt thép; Ký hiệu đường kính và khoảng cách cốt thép; Chiều dài nối chồng cốt thép; Tất cả các phần mềm của KetcauSoft sẽ tuân theo thiết lập này

KCS_STYLE.dwg

Tất cả các phần mềm của KetcauSoft sẽ dùng chung file KCS_STYLE.dwg được lưu trong thư mục C:\KetcauSoft\Com, cập nhật này cho phép người dùng có thể tùy biến tại 01 file duy nhất

 

 
Chia sẻ trang này: