Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 372 807
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 10.05.2017 - Phần mềm KCS IFD

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về việc cập nhật phần mềm KCS IFD (Thiết kế móng đơn), để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Chức năng Import dữ liệu địa chất

Phiên bản mới cho phép người dùng Lưu thông tin địa chất và Import một cách dễ dàng, tránh việc phải khai báo dữ liệu địa chất lặp đi lặp lại

Từ trái qua phải, các chức năng bao gồm: Đọc dữ liệu địa chất từ file khác, Đọc dữ liệu từ bộ nhớ đệm, và Lưu dữ liệu địa chất vào bộ nhớ đệm

Xử lỹ lỗi khi có lớp đất lấp

Khi phần mềm phát hiện có lớp đất lấp (Fi và C đều = 0), phần mềm sẽ tự động điều chỉnh chiều sâu chôn móng xuống qua lớp đất lấp để tránh gặp lỗi.

Sửa lỗi hiển thị giá trị Pmax khi xuất file Excel

Trong phần tính toán diện tích cốt thép, áp lực lớn nhất đang bị hiển thị nhầm thành áp lực trung bình; file mẫu Excel mới đã được sửa lỗi này. Vấn đề này không ảnh hưởng đến kết quả diện tích cốt thép do áp lực cực đại vẫn được lấy đúng giá trị trong phần mềm khi tính cốt thép

Cập nhật hiệu chỉnh vật liệu theo KCS MAT

 

 

 
Chia sẻ trang này: