Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 373 013
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 05.09.2017 - Phần mềm KCS KTV

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về việc cập nhật đối với phần mềm KCS KTV (Kiểm tra cốt thép vách), để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Bổ sung chức năng kiểm tra giá trị lực dọc quy đổi (tỉ số nén)

Phiên bản mới cho phép người dùng kiểm tra và hiển thị thông tin giá trị lực dọc quy đổi trong file PDF

Thông tin về cơ sở tính toán giá trị lực dọc quy đổi được nêu trong tài liệu Hướng dẫn sủ dụng (click menu Trợ giúp trong phần mềm)

Để thực hiện kiểm tra tỉ số nén, người dùng vào menu Tính toán > Kiểm tra tỉ số nén, sau đó lựa chọn các tổ hợp kiểm tra và theo dõi kết quả

 

 
Chia sẻ trang này: