Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 373 034
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 14.09.2017 - Quick Draw

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về việc cập nhật phần mềm Quick Draw, để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Thông tin về Quick Draw xin xem tại đây: Quick Draw - Triển khai các chi tiết kế cấu

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Chức năng vẽ chi tiết vách bể

Sử dụng lệnh VEVACHBE hoặc lệnh tắt VB, chức năng cho phép người dùng vẽ nhanh chi tiết cách bể.

 
Chia sẻ trang này: