Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 510 966
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 22.12.2017 - Phần mềm PFD 2015

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về việc cập nhật đối với phần mềm PFD 2015 (Phần mềm thiết kế móng cọc), để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Bổ sung một số phím tắt

Bản cập nhật được bổ sung một số phím tắt để thuận tiện hơn cho quá trình sử dụng, bao gồm

  • Ctrl+2 : Tạo nhóm mới , sau khi chọn các điểm phản lực (support), sử dụng phím tắt Ctrl+2 để tạo nhóm mới. Hoặc đơn giản là ấn phím G
  • Ctrl+A : Thêm đài cọc mới, sau khi chọn đài cọc trên mặt bằng, sử dụng phìm tắt Ctrl+A để thiết kế cốt thép cho đài cọc. Hoặc đơn giản là ấn phím A. (Chức năng chọn toàn bộ mặt bằng được thanh bằng Ctrl+Q)

 

 
Chia sẻ trang này: