Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 373 073
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 28.12.2017 - Phần mềm RCBc

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về việc cập nhật phần mềm RCBc (Thiết kế cốt thép dầm), để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Bổ sung form mẫu Kiểm tra

Form mẫu Kiểm tra giúp người dùng xuất bảng tính dưới dạng bảng kiểm tra cốt thép dầm, phục vụ công tác thẩm tra kết cấu

Khi người dùng xuất file Excel, chọn mẫu bảng tính Kiểm tra trong hộp chọn

Bảng tính xuất ra sẽ hiển thị thông báo OK hoặc Not OK đối với kết quả kiểm tra cốt thép dọc của dầm

 

 
Chia sẻ trang này: