Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 653 497
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 28.05.2018 - Phần mềm PFD 2015

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về việc cập nhật đối với phần mềm PFD 2015 (Phần mềm thiết kế móng cọc), để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Bổ sung chức năng tính lún

Chức năng này cho phép người dùng tính toán độ lún của đài cọc dựa vào nội lực từ Etabs hoặc từ một trường hợp đơn lẻ, bên cạnh đó còn có khả năng tính và kiểm tra lún cho toàn bộ công trình, cho phép người dùng có cái nhìn tổng thể về độ lún công trình

Người dùng sau đó có thể xuất file PDF phục vụ thuyết minh tính toán

Thông tin chi tiết xin xem thêm hướng dẫn sử dụng phần mềm (menu Trợ giúp > Hướng dẫn sử dụng)

 

 
Chia sẻ trang này: