Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 988 040
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 05.09.2018 - Phần mềm PBC 2015

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về việc cập nhật đối với phần mềm PBC 2015 (phần mềm tính toán sức chịu tải của Cọc), để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Lựa chọn khống chế giá trị SPT

Chức năng mới cho phép người dùng lựa chọn có hạn chế hay không hạn chế giá trị SPT dành cho cọc khoan nhồi khi tính SCT theo công thức Nhật bản (phần Chú thích mục G.3.2 phụ lục G của TCVN 10304:2014) bằng cách vào menu Tính toán > Thiết lập thông số

Điều chỉnh giá trị SPT trung bình

Cập nhật điều chỉnh giá trị SPT trung bình tại mũi cọc theo quy định tại phụ lục G của TCVN 10304:2014

Đăng ký dùng thử 7 ngày

Cập nhật mới cho phép người dùng đăng ký dùng thử phần mêm PBC 2015 đầy đủ chức năng trong vòng 7 ngày

 

 
Chia sẻ trang này: