Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 372 896
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 02.10.2018 - Phần mềm WDL

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về việc cập nhật phần mềm WDL, để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Tự nhận kích thước mặt bằng khi nhập dữ liệu từ Etabs

Trong bản cập nhật mới, khi người dùng nhập dữ liệu từ Etabs phần mềm sẽ dựa vào dữ liệu để nhận các kích thước mặt bằng. Lưu ý để sử dụng được tính năng này người dùng phải bổ sung bảng dữ liệu xuất ra từ Etabs. Xem hướng dẫn sử dụng hoặc từ menu Help của phần mềm

Bổ sung tính toán tải trọng gió kể đến kết cấu trên mái

Phiên bản mới cập nhật chức năng tính toán tải trọng tác dụng lên kết cấu đặt trên mái, bao gồm tường trên mái và kết cấu phụ như mái tôn. Tải trọng này sẽ được cộng gộp vào tải trọng của tầng mái. Xem hướng dẫn sử dụng hoặc từ menu Help của phần mềm

Bổ sung cửa số khởi động nhanh

Cửa sổ khởi động nhanh cho phép người dùng chọn lựa nội dung làm việc ngay sau khi khởi động phần mềm, bao gồm các lựa chọn Mở file cũ, nhập mô hình bằng dữ liệu Etabs, hay nhập thông số

 
Chia sẻ trang này: