Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 373 145
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 03.10.2018 - Phần mềm RCBc

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về việc cập nhật phần mềm RCBc (Thiết kế cốt thép dầm), để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Thay đổi hình thức thể hiện vùng chọn đối tượng

Cập nhật này giúp sửa lỗi vùng select bị hiển thị sai trên một số máy tính

 

 
Chia sẻ trang này: