Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 373 183
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 10.10.2018 - Phần mềm KCS STF

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về việc cập nhật phần mềm KCS STF (Thiết kế khung thép tiền chế), để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Chức năng tổng hợp khối lượng

Cập nhật này giúp người dùng tổng hợp nhanh khối lượng thép thông qua khối lượng các phần tử, từ đó đánh giá và so sánh giữa các phương án với nhau

 

 
Chia sẻ trang này: