Số lượt truy cập

    Tất cả: 8 240 086
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 18.10.2018 - Phần mềm PFD 2015 và KCS IFD

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về việc cập nhật đối với phần mềm PFD 2015 (Phần mềm thiết kế móng cọc)và KCS IFD (Phần mềm thiết kế móng đơn), để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Bổ sung chức năng đọc dữ liệu từ file SAP

Bản cập nhật mới cho phép người dùng sử dụng dữ liệu xuất ra từ phần mềm SAP thay vì chỉ phần mềm Etabs như trước đây

Xem thêm hướng dẫn sử dụng phần mềm PFD 2015 (menu Trợ giúp) hoặc xem cách xuất dữ liệu từ SAP tại đây: Lấy dữ liệu tính móng từ SAP

 

 
Chia sẻ trang này: