Số lượt truy cập

    Tất cả: 7 531 284
Chia sẻ trang này
Thông báo cập nhật ngày 08.11.2018 - CTK

KetcauSoft xin thông báo với quý khách hàng về việc cập nhật phần mềm CTK, để đảm bảo quyền lợi cho quý khách hàng, xin hãy download và cài đặt bản cập nhật của các phần mềm theo link sau: Bộ phần mềm của KetcauSoft

Thông tin về CTK xin xem tại đây: CTK - Phần mềm thống kê cốt thép

Dưới đây là nội dung cập nhật:

Bổ sung các loại quy cách thép

Bản cập nhật đã bổ sung thêm nhiều loại quy cách thép để phục vụ mục đích đa dạng của người dùng

 

Xuất file Excel

Bản cập nhật cho phép xuất bảng thống kê trong AutoCAD sang file Excel. Dùng lệnh CTC để tập hợp dữ liệu thống kê (chọn các thống kê, tên cấu kiện) và CTE để quản lý danh sách và xuất thông kê ra file Excel. KetcauSoft sẽ nhanh chóng tạo clip giới thiệu chức năng này

 
Chia sẻ trang này: