• Khuất Trần Thanh
 • 273 học viên
 • 22 bài giảng
 • 05:46:23 giờ học
 • 23 tài liệu
 • cập nhật 23/01/2024

GEO5 và một số vấn đề về Địa kỹ thuật


Trên thị trường đã có khá nhiều các giải pháp phần mềm hỗ trợ người kỹ sư tính toán các vấn đề địa kỹ thuật như Geo5, Slide, GeoStudio, Plaxis…tuy nhiên để có thể làm chủ được các công cụ này cần có một lượng kiến thức về Cơ học Đất, cách đọc báo cáo khảo sát địa chất, hiểu rõ các thí nghiệm Địa kỹ thuật thường được sử dụng; rồi sau đó có thể áp dụng phần mềm để tính toán thiết kế, thi công.

Geo5 là một bộ phần mềm gồm nhiều modun khác nhau, ưu điểm của bộ phần mềm này là có thể sử dụng rất nhanh, dễ dàng, xuất kết quả thuyết minh đẹp, giá cả tương đối phù hợp, đã được một số đơn vị tư vấn thiết kế lớn áp dụng thành công tại một số dự án. Học sử dụng Geo5 ở khóa học này không chỉ là học phần mềm, mà chúng ta còn học những kiến thức nền tảng để có thể áp dụng cho các phần mềm khác về địa kỹ thuật.

Mục đích khóa học:

 • Hướng dẫn học viên biết sử dụng phần mềm Geo5 (các modun SheetingDesign, SheetingCheck, SlopeStablity)
 • Cung cấp một số kiến thức cơ bản về địa kỹ thuật để hiểu rõ ý nghĩa các thông số cần nhập trong phần mềm Geo5
 • Hiểu về một số thí nghiệm Địa kỹ thuật cơ bản, giúp đọc hiểu báo cáo khảo sát địa chất (KSĐC)
 • Biết cách lựa chọn các thông số từ KSĐC để sử dụng trong Geo5
 • Biết cách tính toán thiết kế, kiểm tra tường vây trong thực tế

Đối tượng học phù hợp:

 • Sinh viên/ kỹ sư các ngành xây dựng, cầu đường cần tính toán, kiểm tra thiết kế, thi công các công trình có sử dụng tường vây chắn đất
 • Người học chưa biết gì về Geo5/ đã biết sơ qua nhưng chưa hiểu rõ hoặc hiểu đúng về các thông số địa kỹ thuật cần nhập

danh mục nội dung khóa học


phần 1 - Làm quen phần mềm

phần 2 - Kiến thức cơ bản về địa kỹ thuật

phần 3 - Một số thí nghiệm về Địa Kỹ Thuật

phần 4 - Áp dụng ví dụ thực tế

Mọi người cũng quan tâm

0397 306 689