• Hồ Việt Hùng
  • 555 học viên
  • 8 bài giảng
  • 11:16:23 giờ học
  • 15 tài liệu
  • cập nhật 16/09/2021

Kết cấu cơ bản - Kết cấu nhà dân


Kết cấu nhà dân có những điểm phi tiêu chuẩn so với thiết kế kết cấu các công trình nói chung; bao gồm có sự thiếu một số dữ liệu đầu vào và những điều kiện bỏ qua khi thiết kế.

Khóa học cung cấp các phương pháp tính nhanh giúp người dùng dễ dàng áp dụng khi thực hiện công tác thiết kế kết cấu nhà dân.

Mọi người cũng quan tâm

0397 306 689