• Mai Anh Tuấn
  • 37 học viên
  • 10 bài giảng
  • 00:00:00 giờ học
  • 6 tài liệu
  • cập nhật 25/11/2023

Khoá học lập trình cơ bản trong ngành xây dựng


Bạn là kỹ sư xây dựng và mong muốn học lập trình để tạo ra các phần mềm tự động hoá công việc của mình? Hãy tìm hiểu khoá học lập trình cơ bản trong ngành xây dựng của KetcauSoft. Khoá học sẽ cung cấp cho bạn đầy đủ kiến thức nền tảng về lập trình, áp dụng ngay bài giảng để viết phần mềm tính toán cốt thép Dầm trong khoá học.

Mỗi bài học luôn gồm 3 phần: lý thuyết, ví dụ thực tế và áp dụng viết các chức năng ngay trong phần mềm tính toán cốt thép dầm.

✍ Đề cương:

+ Mở đầu: Giới thiệu về môi trường .NET và ngôn ngữ lập trình

+ Bài 1: Biến và kiểu dữ liệu

+ Bài 2: Các toán tử, từ khoá, Câu điều kiện If...Else và Select...Case trong lập trình

+ Bài 3: Kiểu dữ liệu danh sách (Array, List...) và các vòng lặp trong lập trình

+ Bài 4: Câu lệnh điều hướng, Hàm trong lập trình

+ Bài 5: Lập trình hướng đối tượng, tìm hiểu về Structure, Class (P1)

+ Bài 6: Lập trình hướng đối tượng, tìm hiểu về Structure, Class (P2)

+ Bài 7: Tìm hiểu về class String, đọc ghi dữ liệu và file text

+ Bài 8: Tìm hiểu về DataTable

+ Bài 9: Các kiến thức mở rộng trong lập trình

+ Bài 10: Lập trình hướng sự kiện, ngôn ngữ truy vấn LINQ

Mọi người cũng quan tâm

0397 306 689