• Hồ Việt Hùng
  • 454 học viên
  • 3 bài giảng
  • 00:56:05 giờ học
  • 0 tài liệu
  • cập nhật 22/09/2021

Lập trình AutoCAD.Net - Cơ bản


AutoCAD.Net là một bộ công cụ đơn giản cho phép người dùng dễ dàng lập các ứng dụng để hỗ trợ cho quá tình làm việc trong AutoCAD.

Khóa học này giới thiệu kiến thức cơ bản cùng với một bài thực hành đơn giản để học viên hình thành khái niệm và từ đó áp dụng cho công việc của mình.

Mọi người cũng quan tâm

0397 306 689