• Mai Quý Chiển
  • 154 học viên
  • 2 bài giảng
  • 02:38:05 giờ học
  • 2 tài liệu
  • cập nhật 15/01/2022

Tải trọng Gió theo TCVN, ASCE và EC


Bên cạnh đó, trong một số trường hợp chúng ta cần phải sử dụng tiêu chuẩn nước ngoài để thiết kế một số công trình, lúc đó đòi hỏi chúng ta cần có kiến thức về quy đổi áp lực Gió, cũng như xác định tải trọng Gió theo tiêu chuẩn tương ứng; đó là những nội dung mà chúng ta sẽ làm rõ trong buổi hôm nay.

Diễn giả của chúng ta là Ths. Mai Quý Chiển đến từ Viện Khoa học Công Nghệ Xây Dựng IBST

Nội dung của buổi hội thảo bao gồm: 

  • Các đặc trưng của tải trọng Gió
  • Các quy đổi vận tốc Gió theo TCVN sang quy ước tính toán theo ASCE và EC
  • Tính toán tải trọng gió theo ASCE và EC

 

Mọi người cũng quan tâm

0397 306 689