• Hồ Việt Hùng
  • 435 học viên
  • 8 bài giảng
  • 02:44:11 giờ học
  • 2 tài liệu
  • cập nhật 07/10/2021

Thiết kế kết cấu Nhà cao tầng


Khóa học cung cấp cho học viên những kiến thức cơ bản về thiết kế kết cấu Nhà cao tầng, bao gồm những điểm khác biệt, những điểm cần lưu ý v.v..

Mọi người cũng quan tâm

0397 306 689