• Hồ Việt Hùng
  • 323 học viên
  • 1 bài giảng
  • 01:03:03 giờ học
  • 2 tài liệu
  • cập nhật 15/07/2022

Workshop: Thiết kế mái thép


Chủ đề này là một phần của Series BACK TO BASIC, đây là loạt workshop về những vấn đề cơ bản trong kết cấu, nhằm cung cấp / củng cố kiến thức cho các bạn kỹ sư vừa bước vào môi trường thiết kế, hoặc chưa có dịp thực hành trước đó.

danh mục nội dung khóa học


phần 1 - Nội dung

Mọi người cũng quan tâm

0397 306 689