• Hồ Việt Hùng
  • 219 học viên
  • 1 bài giảng
  • 00:40:18 giờ học
  • 1 tài liệu
  • cập nhật 15/09/2021

Wenbinar: Tải trọng Gió theo dự thảo TCVN 2737:2020


Clip chuyên đề phân tích những điểm thay đổi về tính toán tải trọng Gió theo dự thảo TCVN 2737:2020 dựa trên so sánh với bản hiện hành TCVN 2737:1995. Do có những sự thay đổi "mạnh mẽ" nên phiên bản này vẫn phải chờ sự thích ứng của những tiêu chuẩn khác trong hệ thông tiêu chuẩn thiết kế kết cấu TCVN

danh mục nội dung khóa học


phần 1 - Tính toán tải trọng Gió theo dự thảo TCVN 2737:2020

Mọi người cũng quan tâm

0397 306 689