• Đào Hà Thiệp
  • 310 học viên
  • 1 bài giảng
  • 00:45:08 giờ học
  • 5 tài liệu
  • cập nhật 12/08/2021

Tính toán tường vây bằng GEO5 và KetcauSoft


Clip bài học hướng dẫn thực hành sử dụng Geo5 và KetcauSoft để phân tích và tính toán tường hầm. 

danh mục nội dung khóa học


phần 1 - Mô hình tường vây trong GEO5

Mọi người cũng quan tâm

0397 306 689