• Lê Tiến Quang
  • 236 học viên
  • 2 bài giảng
  • 00:00:00 giờ học
  • 0 tài liệu
  • cập nhật 17/10/2022

Webinar: REVIT Kết cấu và BIM


Nội dung nằm trong buổi thảo luận của anh Lê Tiến Quang về chủ đề REVIT Kết cấu và BIM, trong buổi thảo luận diễn già đã trình bày về REVIT Kết cấu, những ưu điểm và nhược điểm, phân tích về tính ứng dụng và lý giải về nguyên nhân tại sao REVIT vẫn chưa được sử dụng phổ biến ở Việt Nam.

Diễn giả cũng giới thiệu về ứng dụng BIM, về những tiêu chuẩn và cách thức quản lý hồ sơ một cách khoa học.

Mọi người cũng quan tâm

0397 306 689