• Đinh Liêm - Utracon
  • 248 học viên
  • 2 bài giảng
  • 02:02:55 giờ học
  • 0 tài liệu
  • cập nhật 20/11/2021

Webinar: Thiết kế kết cấu BTCT Dự Ứng Lực


Được thực hiện bởi các diễn giả đến từ UTRACON một trong những thương hiệu nổi tiếng về kết cấu dự ứng lực cũng như là nhà thầu thi công và cung cấp giải pháp thi công các công trình phức tạp, Hội thảo sẽ cung cấp một cái nhìn tổng thể về nguyên lý, quy trình thiết kế và quan trọng hơn là các nội dung cần lưu ý khi thiết kế kết cấu dự ứng lực.

Nội dung chính:

  • Giới thiệu chung
  • Quy trình thiết kế dự ứng lực
  • Các lưu ý khi thiết kế kết cấu dự ứng lực
  • Ví dụ áp dụng
  • Hỏi đáp

Mọi người cũng quan tâm

0397 306 689