• Hồ Việt Hùng
  • 266 học viên
  • 1 bài giảng
  • 00:22:03 giờ học
  • 0 tài liệu
  • cập nhật 27/12/2021

Workshop: Hỏi đáp về tính toán đài cọc P2


Trong buổi hỏi đáp ngày 27/12/2021, diễn giả đã trình bày cách bố trí cọc trong trường hợp đài cọc hợp khối giữa vách thang máy và cột trong công trình

danh mục nội dung khóa học


phần 1 - Nội dung

Mọi người cũng quan tâm

0397 306 689