• Giá trị chuyển dịch tỉ đối được chuẩn hóa
  • Giá trị gia tốc tùy chỉnh
  • Hướng dẫn sử dụng Phần mềm EQL - Tính toán tải trọng động đất
  • Lỗi Etabs bị treo khi xuất MDB
  • Lỗi không xuất được file Excel
  • Lỗi đọc file MDB
  • Xuất dữ liệu từ Etabs 2013 ~ 2017 (tính gió)
  • Xuất Excel - Tùy biến mẫu file excel