• Các bước sử dụng phần mềm
 • Cập nhật cường độ vật liệu theo TCVN 5574:2018
 • Chuyển file Etabs đời cao về 9.7.4
 • Hiệu chỉnh vật liệu hoàn thiện
 • Kiểm tra và sửa lỗi cho mô hình
 • Nhập dữ liệu tầng từ CAD
 • Nhập hệ lưới trục từ CAD
 • Nhập mặt bằng - Vẽ cột
 • Nhập mặt bằng - Vẽ Dầm
 • Nhập mặt bằng - Vẽ vách
 • Nhập mặt bằng - Xuất dữ liệu từ CAD và nhập vào phần mềm
 • Quy tắc đặt tên tiết diện
 • Sử dụng tải trọng tiêu chuẩn
 • Tải trọng - Khai báo chiều cao tường
 • Tải trọng - Tính tải trọng sàn
 • Tải trọng - Tính tải trọng tường
 • Tải trọng và tổ hợp - Lưu các thiết lập
 • Tạo file $ET và nhập mô hình vào Etabs
 • Thay đổi vật liệu cho các tầng
 • Vẽ sàn