QuickDraw - Tiện ích vẽ nhanh của KetcauSoft


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

CLIP HƯỚNG DẪN

Quick Draw - Chức năng vẽ chi tiết Vách bể

QuickDraw - Vẽ dầm chính trên mặt bằng

AutoCAD - Canh lề text và copy nội dung Text

AutoCAD - Vẽ nhanh hệ lưới trục kết cấu

Vẽ chi tiết Cọc

Vẽ chi tiết Cọc

AutoCAD - Trình bày TEXT ghi chú (bố cục, canh lề và copy nội dung)

AutoCAD - Tạo đường DIM gọn gàng cho đối tượng

AutoCAD - Copy cao độ

Chức năng vẽ cột trên mặt bằng

QuickDraw - 2 cách vẽ ký hiệu lỗ kỹ thuật

Lấy tọa độ cọc theo VN2000

QuickDraw - Đánh số cọc

Sao chép mặt bằng cột từ bản vẽ Kiến trúc

CAD - Align nhanh đối tượng không cần chọn điểm gióng

CAD - Thống kê Block

Vẽ Cột trên mặt bằng

Tạo DIM định vị cột

Tạo hệ DIM định vị cọc

Tạo hệ DIM định vị đài cọc

0397 306 689

Đã bán 200 sách Excel Nâng cao các ứng dụng trong Xây dựng

Hotline: 0397 306 689
2 phút trước