RCBc - Tính toán cốt thép Dầm


HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

CÁC LỖI THƯỜNG GẶP

CLIP HƯỚNG DẪN

Tính thép Dầm - Cập nhật lại nội lực đối với sơ đồ đã thiết kế

Tính thép dầm - Thay đổi tiết diện dầm

Tính thép dầm - Thiết lập tầng điển hình

Tính thép dầm - Thiết lập tầng điển hình

Tính thép dầm - Thiết lập tầng điển hình

Tính thép dầm - Thiết kế dầm có phân phối lại mô men

Thép dầm - Thiết kế dầm có nhiều vị trí trên mặt bằng

Thép dầm - Xuất kết quả tính toán ra file DXF (CAD)

Thép dầm - Xuất kết quả tính toán sang file PDF

Xác định nhịp dầm - Phần mềm thiết kế thép dầm RCBc

0397 306 689

Đã bán 200 sách Excel Nâng cao các ứng dụng trong Xây dựng

Hotline: 0397 306 689
2 phút trước