• Cập nhật cường độ vật liệu theo TCVN 5574:2018
 • Cập nhật lại nội lực (phần mềm tính dầm)
 • Chiều cao làm việc của cốt thép
 • Hướng dẫn sử dụng phần mềm RCBc Tính toán và thiết kế cốt thép dầm
 • Hướng dẫn xuất file Access.mdb từ Safe v12
 • Lỗi Etabs bị treo khi xuất MDB
 • Lỗi không chọn được đối tượng (Syntax error)
 • Lỗi không xuất được file Excel
 • Lỗi đọc file MDB
 • Số nhánh cốt đai của dầm
 • Thay đổi tiết diện dầm
 • Thiết kế dầm có áp dụng phân phối lại mô men
 • Thiết kế dầm có nhiều vị trí trên mặt bằng
 • Thiết lập mác thép cho cốt đai
 • Thiết lập số lượng cốt thép
 • Thiết lập tầng điển hình
 • Tính toán diện tích cốt thép theo hàm lượng tối thiểu
 • Xuất dữ liệu từ Etabs 2013 ~ 2017 (tính dầm)
 • Xuất dữ liệu từ Etabs 2018 (tính dầm)
 • Xuất dữ liệu từ SAP2000 (tính dầm, cột)
 • Xuất Excel - Tùy biến mẫu file excel
 • Xuất kết quả tính toán sang DXF (CAD)
 • Xuất kết quả tính toán sang PDF