• Cập nhật cường độ vật liệu theo TCVN 5574:2018
 • Chọn và bố trí cốt thép Cột
 • Chuyển kết quả tính toán sang bài toán kiểm tra đơn lẻ
 • Cột bị xoay so với Etabs
 • Cường độ bê tông bị giảm khi áp dụng hệ số điều kiện làm việc
 • Hệ số điều kiện làm việc γb3 trong tính toán thép cột
 • Hướng dẫn sử dụng Phần mềm RCC - Tính toán và thiết kế cốt thép cột
 • Khai báo chiều cao làm việc khác nhau theo 2 phương (bài toán đơn lẻ)
 • Khai báo chiều dài làm việc thực tế
 • Lỗi Etabs bị treo khi xuất MDB
 • Lỗi không chọn được đối tượng (Syntax error)
 • Lỗi không xuất được file Excel
 • Lỗi đọc file MDB
 • Quy ước trục và mô men
 • So sánh tính toán khi vẽ xoay cột trong Etabs
 • Tính toán cốt thép theo chu vi và theo một phương
 • Tính toán diện tích cốt thép theo hàm lượng tối thiểu
 • Xác định ảnh hưởng của uốn dọc
 • Xuất dữ liệu từ Etabs 2013 ~ 2017 (tính cột)
 • Xuất dữ liệu từ Etabs 2018 (tính cột)
 • Xuất dữ liệu từ SAP2000 (tính dầm, cột)
 • Xuất Excel - Tùy biến mẫu file excel
 • Xuất kết quả sang phần mềm vẽ cột RCCd
 • Ý nghĩa của hệ số CF