• Bề rộng đón gió
 • Giá trị chuyển dịch tỉ đối được chuẩn hóa
 • Hướng dẫn sử dụng Phần mềm WDL - Tính toán tải trọng gió
 • Khoảng cách từ mặt đất tới mặt móng
 • Lỗi Cannot create ActiveX component
 • Lỗi Etabs bị treo khi xuất MDB
 • Lỗi không xuất được file Excel
 • Lỗi đọc file MDB
 • Nhập thông số đối với công trình không tính gió Động
 • Xuất dữ liệu từ Etabs 2013 ~ 2017 (tính gió)
 • Xuất dữ liệu từ Etabs 2018 (tính gió)
 • Xuất Excel - Tùy biến mẫu file excel