Ảnh hưởng của uốn dọc


Chúng ta chỉ cần kiểm tra uốn dọc đối với các vách phẳng vì chúng có độ mảnh đáng kể, đối với hệ lõi vách hoặc vách phức tạp, do kích thước của chúng thường lớn nên không chịu ảnh hưởng của uốn dọc

0397 306 689

Đã bán 200 sách Excel Nâng cao các ứng dụng trong Xây dựng

Hotline: 0397 306 689
2 phút trước