Phần mềm vẽ

Chế độ tự động lưu file và cách khôi phục file backup


Từ phiên bản cập nhật ngày 2/12/2020, phần mềm có khả năng tự động lưu file để phòng trường hợp máy bị sập nguồn đột ngột khi bạn chưa kịp lưu file, clip dưới đây giới thiệu cách tìm và mở file backup

0397 306 689