Chức năng này cho phép người dùng dễ dàng chuyển kết quả tính toán sang bài toán kiểm tra đơn lẻ mà không phải nhập lại số liệu, cho phép người dùng xuất dạng biểu đồ tương tác trực quan cho một số cấu kiện


Các bài viết liên quan