Chuyển kết quả tính toán sang bài toán kiểm tra đơn lẻ


Chức năng này cho phép người dùng dễ dàng chuyển kết quả tính toán sang bài toán kiểm tra đơn lẻ mà không phải nhập lại số liệu, cho phép người dùng xuất dạng biểu đồ tương tác trực quan cho một số cấu kiện

0397 306 689

Đã bán 200 sách Excel Nâng cao các ứng dụng trong Xây dựng

Hotline: 0397 306 689
2 phút trước