Chức năng cho phép người dùng nhập giá trị gia tốc tùy chỉnh, áp dụng cho trường hợp công trình có yêu cầu khác về thiết kế chống động đất, ví dụ động đất đánh gia theo cấp / độ 

 


Các bài viết liên quan