PFDe là phần mềm triển khai chi tiết Đài cọc, với các đặc điểm sau:

  • Hoạt động trong môi trường AutoCAD
  • Người dùng nhập thông số hình học của đài cọc bằng tay, hoặc tận dụng từ bản vẽ mặt bằng kết cấu móng
  • Thể hiện chi tiết và thống kê cốt thép

Dưới dây là video hướng dẫn sử dụng phần mềm PFDe:

Dưới dây là video hướng dẫn sử dụng chức năng vẽ đài cọc trên mặt bằng VDC:

 

 


Các bài viết liên quan