Phần mềm tính toán

Khai báo chiều dài làm việc thực tế


Đây là chức năng cho phép người dùng khai báo chiều dài làm việc thực tế của cột, áp dụng cho các trường hợp cột tại các vị trí thông tầng, hoặc chỉ liên kết với dầm theo một phương. Dựa vào thông số này, phần mềm RCC sẽ tính toán lại chiều dài làm việc và từ đó tính toán được ảnh hưởng của uốn dọc.

Để thực hiện, người dùng tiến hành chọn cột trên mặt đứng, sau đó click vào nút lệnh Gán chiều cao tầng thực tế trên thanh công cụ

Phần mềm sẽ xuất hiện giao diện cho phép người dùng nhập các giá trị về chiều dài bị giới hạn thực tế của cột theo các phương

0397 306 689