Phần mềm tính toán

Khoảng cách từ mặt đất tới mặt móng


Thông thường chiều cao đón gió của tầng 1 được tính từ mặt đất đến mức sàn tầng 2; tuy nhiên không phải bao giờ sơ đồ tính toán cũng được xây dựng là ngàm tại mặt đất, như một số trường hợp sau:

  • Vị trí ngàm tại chân cột là mặt trên của đài cọc (khoảng -0.8m từ mặt đất)
  • Sơ đồ có tầng hầm

Trong những trường hợp đó, để xác định được chiều cao đón gió ở tầng 1; người dùng cần khai báo thêm thông tin về khoảng cách từ mặt mặt đất đến mặt móng 

Ví dụ như hình dưới đây; khi người dùng nhập chiều cao trong sơ đồ H1 và khoảng cách từ mặt đất đến mặt móng H2, chiều cao đón gió sẽ được tính bằng H3 = H1 - H2

0397 306 689