Một số phiên bản Etabs bị lỗi xuất dữ liệu MDB mất rất nhiều thời gian, trong trường hợp đó bạn có thể thử cách bỏ chọn 2 bảng thường gây lỗi như hình dưới


Các bài viết liên quan