Phần mềm vẽ

Nhập nhanh các nhịp dầm


Chức năng cho phép nhập nhanh các nhịp dầm bằng cách gõ chuỗi các chiều dài nhịp; kết hợp với chức năng nhập thép nhanh sẽ giúp người dùng đấy nhanh tốc độ nhập liệu đặc biệt là với các công trình đơn giản

0397 306 689