Phần mềm vẽ

Nhập thông tin cốt thép


 

Nhập thép nhanh

Người dùng cũng có thể sử dụng chức năng nhập thông tin cốt thép tự động; sau đó điều chỉnh theo ý muốn

 

0397 306 689