Chức năng nhập tiết diện từ AutoCAD giúp cho người dùng dễ dàng kiểm tra các mặt cắt phức tạp như vách lõi thang máy v.v..


Các bài viết liên quan