Phần mềm vẽ

Quét chọn dầm trực tiếp trên mặt bằng kết cấu


Chức năng lấy thông tin kích thước hình học của dầm bằng cách quét chọn trực tiếp trên Mặt bằng kết cấu, áp dụng được cho cả mặt bằng đã block hoặc XREF

Lưu ý để có thể lấy được tên trục dầm và trục cột, thì hệ lưới trục cần được vẽ bằng chức năng vẽ lưới trục của phần mềm Quickdraw, hoặc được đặt tên bởi công cụ này

0397 306 689