Phần mềm tính toán

Quy ước trục và mô men


Hình ảnh dưới đây thể hiện:

  • Quy ước về trục 2, 3
  • Quy ước về kích thước theo các phương T2, T3
  • Và quy ước về mô men M2, M3

Thông thường, nếu không xoay trục địa phương trong Etabs, thì phương 2 sẽ trùng với phương X, phương 3 trùng với phương Y

 

0397 306 689