Chức năng cho phép người dùng sử dụng tải trọng tiêu chuẩn (thay vì tải trọng tính toán) của tải trọng tường để gán vào mô hình


Các bài viết liên quan