Mục này chúng ta sẽ định nghĩa cách xác định chiều cao tường, phần mềm sẽ căn cứ vào đó để xác định chiều cao tường (vách ngăn) để tính toán tải trọng


Các bài viết liên quan