Phần mềm miễn phí

Tải trọng - Khai báo chiều cao tường


Mục này chúng ta sẽ định nghĩa cách xác định chiều cao tường, phần mềm sẽ căn cứ vào đó để xác định chiều cao tường (vách ngăn) để tính toán tải trọng

0397 306 689